Zastupitelé obce

  • Radka Ministrová, starostka obce, člen zastupitelstva
  • Ing. Tomáš Kučera, místostarosta obce, člen zastupitelstva
  • Ing. Diana Houdová, člen zastupitelstva, předseda finančního výboru
  • Mgr. Daniel Přibyl, člen zastupitelstva, předseda kontrolního výboru
  • Dana Štěpánková, člen zastupitelstva
  • MUDr. Karel Mencl, CSc., člen zastupitelstva, člen kontrolního výboru
  • Jan Křivka, člen zastupitelstva
  • MVDr. Svatopluk Rozsypal, člen zastupitelstva
  • Jan Matěj, člen zastupitelstva