Vítejte ve Spojilu

Úřední hodiny

Pondělízavřeno

Úterý08:00-14:00

Středa14:00-18:00

Čtvrtek08:00-14:00

Pátekzavřeno

Kontaktní údaje

Telefon: (+420) 461 100 077

E-mail: info@spojil.com

Důležitá tel. čísla

Záchranná služba: 155

Hasičský sbor: 150

Policie ČR: 158

Městská policie: 156

Obecní policie: 466 330 156

Další telefonní čísla (hlášení poruch, úřady a instituce.

Protipovodňová opatření obce Spojil

Protipovodňová opatření obce Spojil

COVID-19 - Seznam omezení, aktuálně od 31.5.2021

Uvolňování pokračuje. Uvádíme odkaz na link Jaká opatření platí od pondělka.

Spojilská objevná plavba

Vážení rodiče, milé děti. Připravujeme pro Vás tematické stezky s plněním úkolů. První stezka, kterou si budete moci vyzkoušet je „Spojilská objevná plavba“. Stezka bude připravena od soboty 19.6.2021 od 16:00 hodin do středy 23.6.2021 do 18:00 hodin. Stezka bude začínat u sportovního areálu a dále povede okruhem ve spojilském lese dle obdržené mapy. Stezka bude mít 10 stanovišť a časová...

“Spojilský Přívesnický Tábor”

Sportovní klub Spojil ve spolupráci s NovotnyTraining, připravuje na letošní letní prázdniny pro děti od 6 do 15 let “Spojilský Přívesnický Tábor” (S.P.T.)

Koncepční architektonická studie veřejných ploch obce Spojil

Studie veřejné zeleně zadaných obecních ploch ve Spojile si klade za cíl nastínit možnou ideální podobu těchto lokalit. Tato studie je výhledem do budoucna na ztvárnění obecních prostor. Jedná se o dlouhodobý koncepční materiál. Je počítáno s tím, že navrhované úpravy budou do reality uváděny postupně, po jednotlivých krocích dle uvážení obce, finančních a technických možností. Záleží tedy na...

Poplatky za popelnice a psy

Platbu poplatků můžete uskutečnit buď přímo na Obecním úřadě, od 15.1.2021 každou středu od 15:00 do 18:00 hod, nebo bezhotovostně na účet obce číslo účtu 1205464399/0800 (variabilní symbol je číslo popisné nemovitosti).

Kruhová křižovatka - projekt, aktuální informace 29.1.2020

Informace o současném stavu řešení dopravní situace výjezdu z obce Spojil na křižovatce komunikací III/2982 a I/36 Pardubice – Hůrka, projektová dokumentace.

Územní studie: Lokalita Spojil východ - U Lesa

Komplexní studii lokality naleznete na tomto odkazu: Lokalita Spojil Východ - U Lesa

Dotace z rozpočtu obce Spojil na rok 2021

Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního řízení vyhlášeného zastupitelstvem obce Spojil „Podpora spolků, sdružení a zájmových skupin a jejich aktivit v obci Spojil pro rok 2021“.