Výběrové řízení - smlouvy

Vloženo

Název a anotace

1. srpna 2018

Smlouva o dílo [PDF dokument, 1,96 MB]

Oprava místní komunikace

7. listopadu 2017

Veřejná zakázka malého rozsahu - protipovodňová opatření obce Spojil [PDF dokument, 6,27 MB]

Obsahuje: Výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, projektová dokumentace, obchodní podmínky, smlouva o dílo, prohlášení o splnění základní způsobilosti, stanovisko HZS, výkaz výměr, krycí list.

7. prosince 2016

Poptávka na dodávku LED svítidel. [PDF dokument, 219 kB]

7. prosince 2016

Poptávka na demontáž stávajících svítidel a montáž nových LED svítidel. [PDF dokument, 216 kB]

6. prosince 2016

Poptávka. [PDF dokument, 188 kB]