Formuláře

Místní poplatky

Název a anotace

TKO - žádost o osvobození nebo slevu od poplatku, čestné prohlášení [DOCX soubor, 18 kB]

TKO - ohlášení vlastnictví stavby za účelem platby [DOCX soubor, 14 kB]

Žádost o vrácení nebo převedení přeplatku [DOCX soubor, 19 kB]

Žádost o vrácení nebo převedení přeplatku (dědické řízení) [DOCX soubor, 19 kB]

Přihlášení psa [DOCX soubor, 14 kB]

Odhlášení psa [DOCX soubor, 12 kB]

Osvobození od místního poplatku ze psů [DOCX soubor, 17 kB]

Evidence obyvatel

Název a anotace

Návrh na zrušení údaje místa trvalého pobytu [DOCX soubor, 15 kB]

Silniční správní úřad

Název a anotace

Žádost o povolení zřízení nového sjezdu na místní komunikaci [DOC dokument, 31 kB]

Žádost o zvláštní užívání komunikace [DOCX soubor, 17 kB]

Umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech (§ 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Kácení stromů

Název a anotace

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les [DOCX soubor, 15 kB]