Zprávy SDH obce Spojil duben až červen 2019

Autor: Ing. Jan Meloun

V tomto období se neuskutečnil žádný zásah, tudíž spojilská Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) má za sebou v uplynulých několika měsících pouze jednu poradu koncem dubna, kde byly řešeny všechny technické a organizační záležitosti (dotace na výstroj, pojištění členů, lékařské prohlídky atd.) a především plán další činnosti na letošní rok.

Z činnosti celého sboru je třeba za toto období z akcí společenských samozřejmě nutné zmínit tu nejdůležitější čili Slet Čarodějnic 30.4.,o kterém se píše v předchozím článku. Ve středu 1. květnanaši hasiči postavili Máj. Stejně jako v předchozích letech putoval z lesa kmen máje za pomoci obecní techniky a silných paží členů SDH na náves. Zde byl dle zavedených zvyklostí oloupán kmen, omotán trikolórou a dále obdržel věnec z chvojí. Místní ženy, dívky a děti se samozřejmě také zúčastnily přípravy máje tím, že nazdobily věnec a krásně opentlily celý vršek máje. Kdo si donesl vlastní mašličku, mohl si ji rovněž připevnit na máj. Vztyčení máje proběhlo bez problému za pomoci traktůrku a hlavněnapnutých lan v šikovných rukách jak hasičů, tak i dalších spojilských mužů. Ke zdaru celé akce přispělo letos krásné počasí a tak tato jarní barevná chlouba obce zdobila náves po celý měsíc Máj. V den výročí osvobození naší vlasti 8. května jsme spolu se zástupci obce uctili ve vycházkových uniformách památku obětí 2. světové války a vyjádřili dík našim osvoboditelům při pietním aktu u Lípy Svobody, Spojilské Lípy života i u prvorepublikového památného křížku. V sobotu 25. května jsme uspořádali ve sportovním areálu hasičské grilování pro členy sboru a jejich rodiny. Na konci května v pátek 31.5. jsme pak samozřejmě provedli skácení Májky. Poslední akcí byl v neděli 2. června dětský den, kde jsme se na žádost hlavního pořadatele postarali o přivezení skákacího hradu pro děti z Chotče, jeho nafouknutí a částečně i dozor při akci a samozřejmě pak i složení, následně jsme zajistili odvoz tohoto hradu do Dětského centra Veská pro jejich dětský den. Taktéž jsme za hasiče pro všechny děti zajistili opékání buřtů zdarma a dále spoustu různých sladkostíjako odměnu při soutěžích v rámci hlavního programu.