Jan Zeman

Čestné občanství obce Spojil bylo u příležitosti přivítání roku 2003 uděleno našemu rodáku, panu Janu Zemanovi. Chtěli jsme tak ocenit jeho dlouholetou a obětavou práci pro spoluobčany.

Pan Zeman se narodil 30. ledna roku 1930 v rodině zdejšího rolníka jako jedno ze čtyř dětí. Již jako student se s nadšením zapojoval do okolního dění, když pomáhal organizovat činnost mládežnického spolku a později se jako aktivní sportovec - cyklista snažil prosadit vedle dalšího našeho rodáka Josefa Křivky, který byl jeho vzorem.

Po skončení 2. světové války patřil k nejagilnějším mladým příslušníkům obecního hasičského sboru. V této činnosti pokračoval i během základní vojenské prezenční služby, a později také při práci v továrně, kde byl oporou hasičského soutěžního družstva. Dodnes je členem SDH Spojil.

Další pole jeho působnosti představovala obecní politika. V letech 1977-1986 vykonával funkci předsedy občanského výboru a v roce 1990 byl jedním ze zakladatelů spojilského Sousedského spolku. Díky úsilí tohoto sdružení se v roce 1992 podařilo dosáhnout osamostatnění Spojilu. Od té doby byl pan Zeman po dlouhých deset let činorodým členem místního zastupitelstva.

Nejen veřejné a obecně prospěšné aktivity však učinily z tohoto našeho rodáka významnou osobnost. Musíme zmínit i jeho nezištnost a ochotu pomáhat druhým lidem jak radou, tak i skutky snad nejzřetelnější je to v rámci jeho zájmu o motorismus, chovatelství a zahrádkářství. Na základě jeho celoživotních zásluh o budování obce a pro jeho občanské kvality se zastupitelstvo rozhodlo udělit panu Janu Zemanovi čestné občanství obce Spojil.