Josef Křivka

Nejvýznačnějším rodákem naší obce byl cyklistický závodník pan Josef Křivka, na jehož památku se dodnes pořádá jeden z nejznámějších pardubických cyklistických závodů "Křivkův memoriál".

Panu Josefu Křivkovi byl udělen u příležitosti vstupu do nového tisíciletí titul "Čestný občan obce Spojil in memoriam".