Manželé Stavělíkovi a Chválovi - zlatá svatba

Přidáno: 28. července 2010

Tak jako v loňském roce, tak i v tom letošním si naše dva manželské páry připomněly svá zlatá výročí. Souhra náhod chtěla tomu, že se jednalo o blízké sousedy.

Nejdříve své padesátileté společné soužití oslavili Luďka a František Stavělíkovi. Jejich velký den připadl na 23. července 2010. K jejich významnému jubileu jim přišli popřát místostarostka obce paní Telecká, předsedkyně výboru pro občanské záležitosti paní Čápová a člen výboru pan Bohuslav Kment mladší. Příjemné posezení v pohostinné atmosféře bylo doprovázeno řadou vzpomínek ze života obou hlavních aktérů. Tak jsme se dozvěděli řadu zajímavých historek a zkušeností ze společného života našich oslavenců.

O více jak měsíc později, 27. srpna slavil svoji zlatou svatbu další manželský pár, Růžena a Bohumil Chválovi. I k nim se vydala početná delegace gratulantů. Tentokrát v čele se starostou obce panem Křivkou. I zde se v družném hovoru probrala řada témat. Jak již bývá zvykem, oběma "zlatým párům" předali zástupci obce věcné a květinové dary.