Manželé Potůčkovi a Šlingrovi - zlatá svatba

Přidáno: 27. července 2009

Je to přesně šest let, kdy komise pro občanské záležitosti naší obce přišla s novinkou – společenským oceněním významných výročí manželských párů. A tak od roku 2003 chodíme blahopřát našim manželským párům ke zlatým a diamantovým svatbám. Prvními "zlatými manželi" byli Helena a Tomáš Vitejčkovi. Pak přišly na řadu dva "diamantové páry", manželé Teleckých následováni manželi Trojanovými. Poté se rozrostl počet "zlatých párů" o manžele Adamcovy a manžele Křivkovy.

Po více jak roce jsme během letošního léta "sklízeli docela slušnou úrodu". Své "zlaté výročí" si připomněly hned dva manželské páry. Dne 25. 7. 2009 to byli manželé Markéta a Břetislav Potůčkovi a dne 19. 8. 2009 jejich nedalecí sousedé Danuše a Josef Šlingrovi.

V pondělí 27. července přišli manželům Potůčkovým poblahopřát zástupci obce v čele se starostou panem Janem Křivkou. Během velice příjemně stráveného večera za neúnavné péče hostitelů jsme společně s oslavenci zavzpomínali na jejich příchod do naší obce, na jejich náročnou práci v místním JZD, ale také jsme pohovořili o starostech a problémech každodenního života.

Přesně měsíc na to, v pondělí 24. srpna navštívili zástupci obce další "zlatý pár", manžele Šlingrovy. I zde jsme strávili neméně příjemný večer v taktéž neúnavné péči hostitelů. Řeč se točila okolo všeho možného, zavzpomínali jsme i na čas krásných dovolených. Příjemnou atmosféru občas "opepřil" nějaký ten vtípek.

Oba manželské páry pak "stvrdily" svých společných padesát let života svými podpisy do pamětní knihy.