Vítání občánků - 14. 10. 2018

Přidáno: 22. listopadu 2018

Autor: AVE

Od padesátých let byl společenský akt vítání občánků jistou náhradou za církevní obřad křtu. Během sedmdesátých let 20. století se vítání občánků stalo přirozenou součástí normalizace v Československu. Po roce 1989 pokračovaly obecní úřady v organizování tohoto aktu bez ideologických úmyslů, malé děti jsou tak obecním úřadem slavnostně uváděny do života obce.

V neděli 14. října proběhlo vítání nových občánků obce Spojil ve slavnostně upravené restauraci sportovního areálu. V odpoledních hodinách bylo postupně přivítáno 8 dětí: Josefína K., Alex N., David N., Kristián V., Vít S., Lucie P., Eliáš K. a Ellen K.

Rodiče s dětmi zasedli vždy do prvních řad a zaposlouchali se do roztomile dojemného recitování tří děvčátek, která se vzájemně doplňovala v přednesu a podpořila se i v překonávání nervozity. "Vítám tě na svět, děťátko malé, tátova pýcho a mámino štěstí, děťátko sladké, živote nový, kytičko rozkvetlá na rozcestí."

Pan starosta Křivka se ve svém projevu pozastavil nad prožíváním chvil radosti a štěstí, ale i nad nelehkou dobou spojenou s výchovou a dospíváním dětí. Upozornil rodiče na nutnost budování společného vztahu, na důležitost jejich blízkosti, láskyplné otevřené náruče, na společně trávené chvíle, které nenahradí televize ani drahé hračky a oblečení. "Jak své děti vychováme, tak se budou jednoho dne chovat ony k nám," řekl pan starosta.

Po skončení obřadu dostaly maminky kytici, rodiče a patroni dětí podepsali pamětní listy. Rodičům byl předán zlatý přívěsek s příslušným znamením horoskopu jejich potomka a všichni si připili skleničkou sektu na zdraví.

Někteří rodiče uvažovali nahlas, jak to teď po volbách bude s projektem školky, kterou by v obci rodiče čtyřiceti dětí jistě uvítali. Padaly návrhy na další možnosti využití objektu po úpravě na školku v případě, že by se školka v pozdějších letech nenaplnila. Jednoznačně jsme se všichni shodli, že možností je celá řada, přes celoročně fungující jídelnu, využití sálů pro aktivity seniorů a mládeže, jako jsou diskuse na nejrůznější témata od cestování po vaření, v kuchyni kurzy vaření pro kulináře, tvořivé dílničky, kroužky pro děti, umělecká škola, promítání filmů.

Tak se necháme překvapit s čím noví a staronoví zastupitelé obce přijdou a čím nás překvapí.

Velký dík patří dívenkám Tereze Kolářové, Alžbětě a Šárce Kuhnovým za recitaci. Poděkování patří i kreslířce Romaně Kořínkové, která vyzdobila květinovými vzory pamětní listy dětí.

Použité zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADtán%C3%AD_občánků