Úřední deska

Vyvěšeno od

Vyvěšeno do

Název a anotace

17. dubna 20197. května 2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Loučná [PDF dokument, 4,86 MB]

17. dubna 20197. května 2019

Závěrečný účet Svazku obcí "Loučná" k 31.12.2018 [PDF dokument, 324 kB]

16. dubna 201925. dubna 2019

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Spojil ve středu 24.4.2019 [PDF dokument, 386 kB]

16. dubna 201925. dubna 2019

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Spojil ve středu 24.4.2019 [PDF dokument, 413 kB]

9. dubna 201925. května 2019

Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019 [PDF dokument, 230 kB]

4. dubna 201931. prosince 2022

Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy [PDF dokument, 210 kB]

2. dubna 201924. dubna 2019

Inventarizační zpráva 2018 [PDF dokument, 465 kB]

2. dubna 201924. dubna 2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 [PDF dokument, 3,72 MB]

2. dubna 201924. dubna 2019

Výkaz zisku a ztráty 2018 [PDF dokument, 357 kB]

2. dubna 201924. dubna 2019

Rozvaha 2018 [PDF dokument, 361 kB]

2. dubna 201924. dubna 2019

Příloha 2018 [PDF dokument, 368 kB]

2. dubna 201924. dubna 2019

Návrh závěrečného účtu za rok 2018 [PDF dokument, 372 kB]

4. března 201931. ledna 2020

Rozpočtové opatření č. 201/2019 v kompetenci starostky obce [PDF dokument, 258 kB]

22. února 201922. února 2020

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2018 [PDF dokument, 411 kB]

21. února 201931. ledna 2020

Rozpočtové opatření č.1/2019 v kompetenci zastupitelstva [PDF dokument, 323 kB]

17. ledna 201931. ledna 2020

Rozpočtové opatření č.210/2018 v kompetenci starostky obce [PDF dokument, 305 kB]

2. ledna 201931. ledna 2020

Schválený rozpočet obce Spojil na rok 2019 [PDF dokument, 879 kB]

30. května 201830. června 2019

Závěrečný účet Svazku obcí "Loučná" k 31.12.2017, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 dobrovolného svazku Svazek obcí "Loučná" [PDF dokument, 3,98 MB]

24. května 201824. května 2019

Sdělení údajů pověřence pro ochranu osobních údajů [PDF dokument, 173 kB]

5. ledna 201831. prosince 2021

Schválený návrh střednědobého výhledu obce Spojil do roku 2021 [PDF dokument, 497 kB]