Zprávy SDH obce Spojil – červenec až říjen 2019

Autor: Ing. Jan Meloun, Starosta SDH obce Spojil a velitel hasičské jednotky

Spojilská Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) má za sebou v uplynulém období dvě nezásahové záležitosti.

V úterý 2.července proběhla v hasičské zbrojnici ve sportovním areálu kontrola a údržba zásahové techniky a vybavení JSDH, především elektrocentrály, kalového čerpadla, motorové pily s příslušenstvím, rozbrušovačky, osvětlovací soupravy atd. Krátký praktický výcvik poté proběhl na osvětlení místa zásahu, kdy jsme pomocí elektrocentrály zajistili napájení speciálních svítidel umístěných na stativech a také napájení kalového čerpadla. Celkem se zúčastnilo 6 členů hasičské jednotky.

V sobotu 12. října se konal praktický výcvik proškolených členů jednotky pro zásah s motorovou pilou – jednalo se o kácení smrků u rybníka a vyřezání všech náletových křovin. Dále jsme pokáceli a prořezali stromky a větve podél Spojilského odpadu, které zasahovaly do cesty a překážely. Cílem výcviku bylo zvýšení praxe hasičů při činnosti s motorovou pilou a prověření hasičské zásahové techniky a vybavení. Této akce se zúčastnili členové jednotky Jan Meloun, Miloš Záleský, Jiří Novák, Bohuslav Kment ml., Luboš Prokůpek a pomáhala nám za obec i Jana Kušičková s obecní technikou. Všem tímto ještě jednou moc děkujeme za odvedenou práci.

Ještě ten den po výcviku jsme měli také krátkou poradu jednotky, kdy jsme v 8 členech probrali plány na období do konce roku. Dle plánu bude ještě v letošním roce pořízeno celkem 6 ks zásahových oděvů, na které obec získala dotaci od Pardubického kraje.

Z činnosti celého Sboru dobrovolných hasičů obce Spojil coby spolku je třeba za toto období důležité uvést spolupořádání spolu se spojilským Sousedským spolkem přednášky záchranářů pro veřejnost o neodkladné péči v úterý 25. června a rovněž s tímto spolkem spolupořádaní akce pro seniory Posezení s českou písničkou v neděli 6. října, na kterou jsme naše seniory za hasiče osobně pozvali již v úterý 24. září. Tato akce byla velmi úspěšná, protože se jí zúčastnilo kolem 50 seniorů a byli hudební produkcí, bavičem i občerstvením zcela nadšeni. Na žádost starosty hasičů zajistila starostka obce na tuto akci s velkou koncentrací starších lidí jako preventivní opatření přítomnost AED defibrilátoru, za což patří velký dík jak jí, tak i strážnici Městské policie Sezemice.

Velmi smutnou událostí bylo pro náš sbor, že nás bohužel ve středu 25. září navždy opustil náš bývalý a zakládající člen Jiří Novák starší, s nímž jsme se rozloučili nejen kondolencí a smuteční květinou, ale naši členové mu stáli uniformovanou čestnou stráž u rakve při posledním rozloučení ve čtvrtek 3. října.

Jelikož Ing. Jan Meloun oznámil počátkem léta svou budoucí plánovanou rezignaci na funkci starosty a pokladníka spolku SDH Spojil v příštím roce 2020 a to v únoru k termínu 20. výročí znovu založení sboru (velitelem hasičské jednotky však nadále zůstane), tak se dalším postupem zabýval výbor SDH na několika poradách a celá valná hromada sboru na své schůzi ve středu 11. září. Protože je tato záležitost nadále v řešení, tak se jí bude zabývat následující valná hromada, která určí další postup.