Zprávy SDH obce Spojil - leden až duben 2019

Autor: Ing. Jan Meloun

Spojilská Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) má za sebou v uplynulých čtyřech měsících především několik výcvikových záležitostí. Počátkem února požádal velitel jednotky starostku obce Spojil o pověření dvou nových velitelů družstva v naší JSDHO Spojil – jedná se o bratry Jana Křivku st. a Jiřího Nováka.

Ve čtvrtek 28. února se velitel jednotky Jan Meloun zúčastnil na stanici HZS Pardubice jednodenní odborné přípravy k prodloužení způsobilosti velitelů jednotek SDH kategorie JPO 5. Aktuálními tématy byly například informace o nejmodernějších prostředcích ochrany hasiče při zásahu a jejich využití; typické činnosti , postupy a odpovědnosti při ochraně obyvatelstva při velkých mimořádných událostech; dále pak aktuální informace o dotačních titulech vypsaných v roce 2019 pro jednotky JPO 5 a všechny související podmínky a také došlo k prohloubení znalostí jak správně používat systém "Port.All" a jaké se v něm chystají novinky.

Tentýž den se v klubovně sportovního areálu konalo odborné školení na obsluhu a zásah motorovou řetězovou pilou, kterého se zúčastnilo celkem 11 členů jednotky. Školitelem byl stejně jako v předchozích letech profesionální hasič ze stanice HZS Holice pan Josef Holický, který nám připomenul některá důležitá pravidla a zásady při zásahu s motorovkou, zdůraznil legislativní požadavky a omezení při takovém zásahu hasičů při mimořádné události, správné použití běžných i speciálních ochranných prostředků a také nás informoval o aktuálních doporučeních ohledně použití paliva a maziva při zásahu i výcviku. Především se však s námi podělil o své bohaté zkušenosti z reálných zásahů a upozornil na mnohá rizika, která mohou nastat a informoval nás, jak činnost provádět k jejich minimalizaci.

V sobotu 16. března dopoledne se konal praktický výcvik proškolených členů jednotky pro zásah s motorovou pilou – jednalo se o kácení stromů, ořez větví a prořez náletových dřevin na kraji lesa v blízkosti sportovního areálu. Výcvik byl ztížen sychravým a větrným počasím. Kromě zvýšení praxe hasičů při činnosti s motorovou pilou a prověření hasičské zásahové techniky a vybavení bylo dalším přínosem též odstranění nebezpečných souší a získání palivového dřeva do obecního sportovního areálu. Této akce, která byla opravdu pořádná dřina, se zúčastnilo celkem 7 hasičů - kromě velitele jednotky Jana Melouna to byli bratři Miloš Záleský, Milan Kušička, Jiří Novák, Bohuslav Kment ml., Luboš Prokůpek a Jaroslav Slanina, kterým tímto ještě jednou za odvedenou práci moc děkujeme. O týden později v sobotu 23. března dopoledne se konal druhý praktický výcvik zásahu s motorovou pilou. Na žádost některých občanů a po dohodě se starostkou, která zajistila součinnost se správcem daného pozemku byla provedena kultivace zelených ploch podél silnice v Okružní ulici na Morčáku. Jednalo se o kácení a prořez náletových dřevin, přičemž některé stromy byly v souvislém pásu ponechány. Do této akce se kromě hasičů a starostky obce s pomocnou rukou zapojili také sami její iniciátoři i další obyvatelé především z Morčáku. Z naší hasičské jednotky se zúčastnilo celkem 5 hasičů - kromě velitele to byli bratři Miloš Záleský, Jiří Novák, Milan Kušička a Tomáš Záleský, kterým bych rád taktéž za tuto odvedenou práci poděkoval. Tentýž den odpoledne ještě 3 členové jednotky (Meloun, Novák a Kušička) absolvovali výcvik s rozbrušovačkou – jednalo se o vyřezání vícero kovových částí ze starého dřevěného vozu na jednom spojilském dvoře, přičemž toto železo pak skončilo ve šrotu při sběru pořádaném naším SDH.

Během února a března byla jednotka na žádost velitele dovybavena ze strany obce Spojil novou výstrojí – pro všechny členy byla pořízena na míru pracovní obuv a speciální pracovní rukavice. Dále byly dokoupeny 3 ks zásahových přileb a pro všechny členy jednotky také nové hodnostní označení spojilské domovenky.

Z činnosti celého sboru je třeba zmínit výroční schůzi Valné hromady Sboru dobrovolných hasičů obce Spojil za rok 2018, která se konala v sobotu 26. ledna a byla při ní schválena výroční zpráva o činnosti sboru za loňský rok, výroční zpráva finančního hospodáře a také zpráva o kontrole hospodaření SDH provedené u pokladníka revizorem účtů; dále byly diskutovány především plánované akce sboru pro letošní rok. V neděli 24. února proběhla schůze Výboru SDH k naplánování programu a zajištění letošních Čarodějnic, které na žádost obce zajišťujeme letos jako hlavní pořadatel. Následně po projednání se zástupci obce Spojil byly tyto všechny záležitosti týkají se Čarodějnic na schůzi valné hromady SDH ve čtvrtek 28. března prodiskutovány a schváleny.

V sobotu 6. dubna provedli spojilští hasiči ve Spojile sběr železného šrotu. Bylo jich na to celkem sedm a jako obvykle se při tom pořádně nadřeli. Po celé obci se nakonec podařilo sebrat celkem 3200 kg starého železa a plechu. Od Kovošrotu na Hůrkách za to sbor získal finanční částku 12800,- Kč. Touto cestou spojilští dobrovolní hasiči ještě jednou velmi děkují všem obyvatelům Spojila, kteří jim přispěli, za jejich podporu, které si nesmírně vážíme.