Zprávy SDH obce Spojil za období červenec až listopad 2018

Přidáno: 14. prosince 2018

Autor: Ing. Jan Meloun, starosta SDH obce Spojil a velitel hasičské jednotky

Zprávy SDH obce Spojil – červenec až listopad 2018

Spojilská Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) má za sebou v uplynulém dvě výcvikové záležitosti a především jeden velký zásah.

V sobotu 3. listopadu se konal praktický výcvik proškolených členů jednotky pro zásah s motorovou pilou – jednalo se o kácení stromu (metodou odřezávání z plošiny) jehož větve zasahovaly do vozovky v ulici Pod Hrází a s tím spojené řízení dopravy z důvodu bezpečnosti projíždějících vozidel. Cílem výcviku bylo zvýšení praxe hasičů při činnosti s motorovou pilou a prověření hasičské zásahové techniky a vybavení. Této akce se zúčastnili Jiří Novák, Milan Kušička, Luboš Prokůpek, Bohuslav Kment ml., Miloš Záleský a Jan Křivka st., kterým tímto ještě jednou moc děkujeme.

V sobotu 24. listopadu se velitel jednotky Jan Meloun a velitel družstva Jiří Novák zúčastnili celodenního semináře Velitel 2018, který se konal v Multikulturním centrum Fabrika ve Svitavách a pořádali jej Krajské sdružení hasičů Pardubického kraje ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje.

Prezentován byl rozbor taktického cvičení složek IZS s námětem nehody autobusu v tunelu Hřebeč z 16. října a dále rozbor skutečné dopravní nehody autobusu s mnoha cestujícími na silnici I/36 mezi obce Časy a Holice, která se stala o dva dny později - velitel zásahu podrobně popsal a zdokumentoval činnost jednotek, spolupráci se záchrannou službou a použití metody START pro třídění zraněných osob. Dalšími tématy byly například prostorové řešení požární zbrojnice (požadavky normy a dotačních titulů), zkušenosti s výcvikem jednotek SDH obcí v ohňovém simulátoru Fire Dragon, údržba komínových těles z pohledu zásahu hasičů, využití „D“ vedení v hasičské praxi a některé další informace. V průběhu tohoto období se také členové JSDH seznámili s novým digitálním povodňovým plánem obce Spojil a fungování nového systému Jednotného systému výstrahy a varování před povodněmi.

V pondělí 26. listopadu a v úterý 27. listopadu jsme zasahovali při požáru na farmě Apolenka ve Spojile – tento zásah je podrobně popsán v samostatném článku.

Z činnosti celého Sboru dobrovolných hasičů obce Spojil coby spolku je třeba za toto období z akcí společenských samozřejmě nutné uvést Spojilské slavnosti spojené s posvícením, oslavou 100. výročí vzniku československého státu a 10. výročím návsi. Tato událost se konala v sobotu 22. září a můžete si o ní přečíst například na webových stránkách obce Spojil. Náš sbor zde prezentoval veškerou svou hasičskou techniku a vybavení, podílel se na technické přípravě této akce a jako jeden z organizátorů zajišťoval koordinaci příjezdu, parkování a odjezdu veškeré historické i současné techniky (hasičské, záchranářské, zemědělské i auto-moto). Dále při odhalení pamětní desky spojilskému rodáku a významnému cyklistickému závodníku Josefu „Emanovi“ Křivkovi stál čestnou stráž náš nejstarší člen SDH a jeho kamarád Bohuslav Kment starší a další uniformovaní hasiči provedli při pietním aktu položení kytic ke Spojilské Lípě života a k pomníku obětem první světové války.

V sobotu 21. října jsme jeli na exkurzi do Hasičského muzea v Kočí u Chrudimi, které se zúčastnilo celkem 6 hasičů a 3 děti a která byla nesmírně zajímavá jak rozmanitou historickou hasičskou technikou, vybavením a různými artefakty, tak i velmi odborným a poutavým výkladem provozovatele tohoto muzea, který je skutečný nadšenec a zaslouží si velký obdiv.

Ve středu 14. listopadu jsme byli na exkurzi v pivovaru Pernštejn v Pardubicích, které se zúčastnilo 6 hasičů a další 2 občané Spojila a byla skutečně ohromně zajímavá především z toho důvodu, že se podařilo domluvit termín a čas, kdy se skutečně vařilo pivo a mohli jsme tak vše vidět skutečně tzv. „v reálu“ včetně všech surovin, ingrediencí a běžících technologií obsluhovaných pracovníky pivovaru. Závěrečnou třešničkou na dortu byla návštěva přidruženého minipivovaru Arnošt, který kde se zrovna vařil jeden ze speciálů pivovaru.

Ve středu 28. listopadu se konala schůze Valné hromady SDH obce Spojil, na které se probíraly plánované akce na rok 2019 a jako jeden z hlavních bodů bylo schváleno rozhodnutí, že náš sbor nebude kvůli plánovaným změnám spolupořadatelem plesu společně s obcí Spojil v roce 2019 a dále že vyhovíme žádosti nové obecní kulturní komise a zorganizujeme samostatně příští Čarodějnice.