Když hořelo v Apolence a ještě den poté - zásah JSDH Spojil

Přidáno: 14. prosince 2018

Autor: Ing. Jan Meloun, starosta SDH obce Spojil a velitel hasičské jednotky

Když hořelo v Apolence a ještě den poté …. Zásah Jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Spojil

V pondělí 26. listopadu člen JSDH Spojil Ladislav Čáp bydlící poblíž farmy Apolenka zpozoroval požár v jejích prostorách a jako první telefonicky nahlásil tuto mimořádnou událost na linku 150 a oznámil to následně i veliteli JSDH Spojil a dalším osobám. Jednalo se o požár skladu sena v pravé části hlavního objektu farmy v blízkosti stájí s koňmi. Ihned po tomto nahlášení byl Krajským operačním střediskem HZS vyhlášen ve 4,50 hod naší JSDH Spojil poplach (vyrozumění na mobilní telefon), první členové naší jednotky se na místo dostavili v 5,01 hod. Technika přítomná u zásahu byl automobil Nisan Primastar a byli jsme nakonec na místě zásahu v celkovém počtu 6 členů. Zásahu se zúčastnila profesionální hasičská jednotka ze stanice Pardubice a ze stanice Chrudim a dobrovolné jednotky SDH ze Sezemic, Pardubic – Hostovic a Dašic. Při příjezdu hasičů byla již celá stodola se senem zasažena plameny a následně došlo i ke zřícení střechy. Po dohodě se zástupci Apolenky nechali hasiči obsah stodoly kontrolovaně dohořet. Požár se naštěstí mimo objekt nedostal a hasiči ochlazovali dvěma proudy zdi skladu i okolní objekty a to i z výškové techniky.

Naše jednotka JSDH Spojil především na základě pokynů velitele zásahu z jednotky JPO HZS Pardubice prováděla v pondělí ráno a dopoledne tyto činnosti – evakuace koní ze stáje prvními členy jednotky na místě, příprava hydrantu v obci a doplnění požární vody jednotce SDH Hostovice, pátrání za tmy a v mlze po zaběhlých koních z našeho vozidla podél silnice I/36 a kolem Spojila (bohužel bez nálezu), evakuace nábytku a předmětů (jezdecká výstroj) z dřevěné pergoly přiléhajícímu zvnějšku k hořícími skladu a po uhašení střechy skladu především evakuace nábytku, spousty dalších předmětů a zásob potravin z několika místností kanceláří a zázemí pro pracovníky farmy a aktivity hiporehabilitace (některé byly zasaženy vodou ze zdolávání požáru). V pravé poledne provedla naše jednotka doplnění požární vody z hydrantu jednotce JPO HZS Pardubice před jejím návratem na základnu. Někteří členové naší JSDH postupně ukončili svou činnost a vzdálili se do svých zaměstnání. V průběhu provádění zásahu ostatními jednotkami prováděli v rámci součinnosti a podpory někteří členové spojilské jednotky tyto další potřebné činnosti - manipulace s hadicemi během hašení a jejich úklid, dohašování trámů a ochlazování zdí, výpomoc s kyvadlovým řízením dopravy na silnici ve Spojile, informování příchozích pracovníků Apolenky a majitelů koní, odstranění podestýlky ve stáji dále od místa požáru atd. Velitel JSDH Spojil ukončil činnost jako poslední v odpoledních hodinách a vzdálil se do zaměstnání, po návratu na místo zásahu v 19,30 hod pak ještě nějaký čas poskytoval podporu JSDH Sezemice provádějící hasební práce a požární dozor – činnosti jako manipulace s hadicemi během hašení, fixace žebříků při zásahu hasičů na střeše s trhacími háky atd.

V úterý 27. listopadu byla prostřednictvím naší jednotky do Apolenky zapůjčena obecní elektrocentrála určená pro krizové řízení pro zajištění dodávky elektřiny na večerní krmení zvířat. Na základě výzvy operačního střediska HZS pak také znovu vyjela JSDH Spojil a na místo zásahu jsme se dostavili v 19,00 hod za účelem asistence u převzetí místa požáru majitelkou od profesionálních hasičů z Pardubic. Jednotka byla na místě zásahu v počtu 4 členů. Členové jednotky poskytli podporu jednotkám JPO HZS Pardubice a JPO SDH Dašice během hasebních, likvidačních a úklidových prací i po jejich ukončení – prováděli jsme manipulaci s hadicemi během hašení a jejich úklid a dále jsme spolu s těmito jednotkami provedli společný finální průzkum místa požáru. Při předání místa zásahu majitelce Dianě Houdové po deváté večer ze strany velitele JPO HZS Pardubice byl majitelkou dohodnut s naší JSDH Spojil požární dozor večer a v noci. Naše jednotka Spojil pak provedla celkem třikrát kontrolu místa požáru a to za poměrně mrazivého počasí. Po poslední kontrole jsme finálně opustili místo zásahu v 0,20 hod. Poté si již kontrolu ještě cca ve 3,00 hod v noci zajistila majitelka sama.

V rámci naší jednotky jsme zasahovali ve složení - velitel Jan Meloun, strojník Miloslav Kušička, hasiči Ladislav Čáp, Jan Křivka (bývalý starosta obce Spojil), Miloš Záleský, Tomáš Záleský a Jiří Novák. Všem zasahujícím bratrům hasičům z jednotky ještě jednou VELMI DĚKUJI za jejich úsilí a zvláště pak Láďovi Čápovi za jeho pohotovou a rychlou reakci na začátku celé této velké a smutné mimořádné události.