Zprávy SDH obce Spojil - leden až duben 2017

Přidáno: 10. května 2017

Autor: Ing. Jan Meloun, starosta SDH obce Spojil a velitel hasičské jednotky

Spojilská Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) má za sebou v uplynulých minulých měsících několik především výcvikových událostí.

V úterý 28. února se v klubovně sportovního areálu konalo odborné školení na obsluhu a zásah motorovou řetězovou pilou, kterého se zúčastnilo celkem 11 členů jednotky. Školitelem byl stejně jako v předchozích letech profesionální hasič ze stanice HZS Holice pan Josef Holický, který nám připomenul některá důležitá pravidla a zásady při zásahu s motorovkou, zdůraznil legislativní požadavky a omezení při takovém zásahu hasičů při mimořádné události. Především se však s námi podělil o své bohaté zkušenosti z reálných zásahů a upozornil na mnohá rizika, která mohou nastat, a informoval nás, jak činnost provádět k jejich minimalizaci.

V pátek 16. března se velitel jednotky Jan Meloun zúčastnil na stanici HZS Pardubice jednodenní odborné přípravy k prodloužení způsobilosti velitelů jednotek SDH kategorie JPO 5. Tento výcvik byl kromě školení v učebně zaměřen také velmi prakticky - tentokrát jsme se věnovali procvičování správného způsobu velení zásahu jednotky SDH s důrazem na komunikaci pomocí vysílaček se zasahujícím mužstvem (analogová síť), tak i s nadřízeným velitelem zásahu (digitální síť), což je poměrně náročná činnost, a proto všichni účastníci školení ocenili tuto možnost nácviku a získání zpětné vazby od školitelů. Všichni účastníci se rozdělili do dvou úseků a každý si musel na svém úseku vyzkoušet jak velení, tak činnost zasahujícího mužstva. Poté co se všichni na postu velitele svého úseku vystřídali si obě skupiny navzájem úseky vyměnily. Prvním úsekem byl výcvikový sklep a zásahem bylo provést ve dvou členech (s proudnicí na sucho) průzkum a v případě nalezení osoby ji zachránit. V tomto sklepě byla absolutní tma a jelikož se zasahovalo bez svítilen, tak viditelnost byla nulová a postupovalo se skutečně téměř po čtyřech. Z druhého zasahujícího hasiče nebylo vidět ani běžné reflexní prvky na uniformě či přilbě, pouze pokud byl někdo vybaven fluorescenčními prvky. V těchto podmínkách a se zátěží tlakové lahve dýchacího přístroje nebylo vyprošťování osmdesátikilové figuríny vůbec jednoduché. Na druhém úseku se pro změnu jednalo o zásah zdolávání požáru ve výšce. S proudnicí muselo mužstvo vyšplhat po žebřících na cvičnou věž nejméně do druhého patra. Pestřejší si tento zásah udělali účastníci kurzu třeba i simulací zranění zasahujícího hasiče a jeho transportu z místa zásahu. Všichni velitelé dobrovolných jednotek si pochvalovali silně praktické zaměření tohoto kurzu.

Ve dnech 24. a 25. března se konal praktický výcvik proškolených členů jednotky pro zásah s motorovou pilou – jednalo se o kácení stromů u obecní nemovitosti č.p. 35 nedaleko návsi. Kromě zvýšení praxe hasičů při činnosti s motorovou pilou a prověření hasičské zásahové techniky a vybavení bylo dalším pozitivem také získání palivového dřeva do obecního sportovního areálu. Této akce, která byla skutečně pěkná dřina, se kromě velitele jednotky Jana Melouna zúčastnili Milan Kušička, Jiří Novák, Miloš Záleský a Jan Křivka st., kterým tímto ještě jednou moc děkujeme.

V pátek 21. dubna dopoledne se velitel jednotky Jan Meloun zúčastnil na stanici HZS Pardubice školení velitelů jednotek SDH JPO V na hasičský informační systém "Port.All", který se používá pro sdílení informací všech dobrovolných jednotek s operačním střediskem HZS v rámci IZS – především data o mužstvu, technice a vybavení. Tento systém má různé užitečné funkce i pro praktické fungování jednotek, jejich evidenci či výkaznictví.

Tentýž den v pátek 21. dubna odpoledne proběhlo v hasičské zbrojnici ve sportovním areálu školení zaměřené na zásahovou techniku a vybavení JSDH – především na jejich uložení na nově dobudovaném přívěsu a také na bezpečnou obsluhu a manipulaci. Jedná se například o elektrocentrálu a prodlužovací kabely, kalové čerpadlo, proudnice a hydrantový nástavec, motorovou pilu s příslušenstvím, naviják s ocelovým lanem, osvětlovací soupravy včetně stativů, nářadí, pohonné hmoty a další. Celkem se tohoto školní zúčastnilo 8 členů hasičské jednotky.

Z činnosti celého sboru je třeba z akcí společenských samozřejmě nutné připomenout na prvním místě 9. spojilský ples, který jsme spolu s obcí pořádali 20. ledna v Chotči a naše hasičská tombola byla tradičně velmi oblíbená. Článek o plesu z pera místostarosty obce pana Rozsypala jste si mohli přečíst v minulém čísle tohoto zpravodaje.

V neděli 12. února 2017 se konala výroční schůze Valné hromady Sboru dobrovolných hasičů obce Spojil za rok 2016, na které byla schválena výroční zpráva o činnosti sboru za loňský rok a také výroční zpráva finančního hospodáře za loňský rok. Dále byla schválena výše členských příspěvků pro rok 2017 a diskutovány všechny plánované akce sboru i obecní akce s naší spoluúčastí pro letošní rok. Důležitým bodem bylo rovněž schválení Ladislava Čápa do funkce člena Výboru SDH (na návrh starosty SDH i ostatních členů výboru), jelikož po odchodu dřívějšího člena z SDH v listopadu 2016 bylo toto místo neobsazeno a počet členů výboru klesl na čtyři, avšak podle stanov sboru musí být tento orgán nejméně pětičlenný.

V sobotu 8. dubna provedli spojilští hasiči ve Spojile sběr železného šrotu. Bylo jich na to celkem 9 a po celé obci se nakonec podařilo sebrat celkem 2700 kg starého železa a plechu. Od sběrných surovin Janoušek na Hůrkách za to sbor získal finanční částku (krásných baťovských) 9990,- Kč. Touto cestou spojilští dobrovolní hasiči ještě jednou velmi děkují všem obyvatelům Spojila, kteří jim přispěli, za jejich podporu, které si nesmírně vážíme.