Oslavy 80. výročí založení SDH - 27. 7. 2002

Tak nám konečně nastal ten slavný den. Dlouho a pečlivě jsme se na něj všichni připravovali. V sobotu 27. července jsme oslavovali 80. výročí založení našeho sboru. Přesné datum založení sboru je sice 4. dubna 1922, ale my jsme se rozhodli slavit až v letním období, aby nám aprílové počasí nezkazilo oslavy.

Sešli jsme se již v časných ranních hodinách, abychom stihli všechno včas a důkladně připravit. Okolo 13. hodiny začali přicházet první hosté a hlavně ostatní bratři hasiči pozvaných sborů. Sešlo se jich nakonec celkem sedm. Byli zde SDH z Lázní Bohdaneč, Velkých Koloděj, Dašic, Holic, Borohrádku, Rokytna a pochopitelně ze Sezemic. Samozřejmě přijeli také profesionálové z HZS Pardubice.

Ve 14,00 vyšel od kravína slavnostní průvod, v jehož čele pochodoval starosta SDH Spojil se státní vlajkou, za ním pak naše vozidlo Volha. Následovaly krásné mažoretky, kapela, obecní prapor nesený spojilskými hasiči a potom už ostatní naši hasiči, další sbory a nakonec jela veškerá historická i moderní technika. Poté, co průvod dorazil na spojilskou náves, položil velitel jednotky pan Vlk a pan B. Kment st. k lípě svobody pietně věnec na památku všem zesnulým bratrům hasičům. Následovalo vystoupení mažoretek ze skupiny "Berušky", které vyplnilo čas do 15. hodiny.

Pak přesně v 15,00 přednesl starosta SDH obce Spojil Ing. Jan Meloun projev, ve kterém uvítal všechny přítomné, pohovořil krátce o historii spojilského SDH a popřál všem příjemnou zábavu. Potom přednesl svůj projev také starosta obce a člen našeho SDH pan Jan Křivka. Po něm si vzal slovo znovu starosta SDH a požádal všechny přítomné o minutu ticha za všechny zesnulé bratry hasiče, načež zazněla státní hymna. Potom už se ujala mikrofonu moderátorka Majka Schillerová, která pak společně s panem Křivkou celým programem prováděla. Prvním bodem programu byl hned na začátek pěkný bonbónek, a sice seskok tří parašutistů na cíl. Pak jako první z celé série ukázek Integrovaného záchranného systému, na kterém se podíleli HZS Pardubice, pardubická policie a záchranná služba, následovala ukázka zásahu při dopravní nehodě. Byla simulována havárie, při které se osobní automobil otočil na bok. Profesionální hasiči vystříhali a vyprostili dva figuranty, záchranáři je pak ošetřili, naložili a odvezli. Policie předvedla zajištění místa nehody.

Poté jsme auto dokonce zapálili, aby mohli hasiči předvést funkci a účinnost vysokotlakého čerpadla. Dále následovala ukázka požárního útoku. Na volném prostranství jsme zapálili "domeček" a pak sledovali zásah SDH Sezemice a SDH Spojil. Náš sbor zajišťoval dopravu vody z hydrantu pro sezemické hasiče, kteří provedli samotné uhašení a likvidaci požáru. Pak jsme shlédli možnosti vyprošťovacího žebříku HZS, který se dostane až do 30 m. Kynolog pan Štěpánek nám ukázal odvahu psa Rockyho, který s ním klidně vylezl nahoru. Pak jej dokonce na úvazu vytáhli z plošiny pěkných pár metrů nahoru. Jeden z profesionálů HZS pak z plošiny slanil dolů.

Dalším bodem programu byla ukázka požárního útoku mladých hasičů SDH Rokytno. Tentokrát sice už bez ohně, zato byli opravdu hodně rychlí. Potom nám jako třešničku na dortu na závěr odpolední části programu předvedl pan Štěpánek s pitbulem Rockym a svými asistenty zadržení pachatele.

Pochopitelně, že po celou dobu prokládala celý program svými písničkami kapela Živaňanka. Ta se pak ujala vedení zábavy celého večera společně s imitátorem Václavem Faltusem. Ten pak po celý večer bavil všechny svým imitátorským uměním i šprýmy až do pozdních nočních hodin. I tombola složená z ryb byla zábavnější, protože její losování prováděl také pan Faltus.

Snažili jsme se složením celého programu, aby se diváci nejen dobře bavili, ale také aby se něco dozvěděli a naučili a hlavně jsme se jim snažili připomenout, že být hasičem, ať už profesionálním nebo dobrovolným, je především poslání. Važme si proto všech, kteří se podílejí na záchraně životů, zdraví či majetku občanů, jimiž jsou hlavně HASIČI.