Svatováclavská mše - 28. 10. 2018

Přidáno: 22. listopadu 2018

Autor: AVE

V Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi začala v pátek dopoledne 28. září Národní svatováclavská pouť. Tisíce lidí si připomněly knížete sv. Václava, který byl v roce 935 ve Staré Boleslavi úkladně zabit.

Kníže Václav se narodil na počátku 10. století jako nejstarší syn knížete Vratislava I. a jeho manželky Drahomíry. Pozdější legendy zdůrazňovaly především jeho zbožnost a činy dokazující oddanost katolické víře. Na příkaz svého bratra Boleslava, který neskrýval výhrady vůči jeho vládě, byl Václav 28. září 935 (podle starší literatury 929) ve Staré Boleslavi zavražděn.

Dopolední poutní mši na náměstí ve Staré Boleslavi sloužil olomoucký arcibiskup Jan Graubner a kázání přednesl kardinál Dominik Duka.

V naší obci sloužil odpolední mši v kapličce Nanebevzetí Panny Marie arciděkan Antonín Forbelský, který hned na začátku mše zažertoval, že nad námi stojí Panna Maria, svatý Václav a pěkné počasí. Mše proběhla v příjemné atmosféře, při hře na kytaru a zpěvu dětí rodiny Kučerovy.

Použité zdroje: https://www.novinky.cz/domaci/484615-duka-je-pokrytecke-pod-praporem-t-g-m-upirat-pravo-na-vyrovnani-cirkvim.html