Den osvobození od fašismu - 8. 5. 2018

Přidáno: 14. května 2018

Autor: AVE

Již tradičně se u nás v obci vzpomíná na ukončení 2. světové války. V podvečer 8. května přijeli i letos, symbolicky zasalutovat k lípě a ke kapličce sovětští vojáci. Na návsi se sešlo pár nadšenců, několik zastupitelů obce, starosta obce a starosta hasičů, aby položili květiny v národních barvách, které vojáci přivezli na svých džípech a v tichosti tak uctili památku padlým vojákům, ale i občanům naší země, kteří se o osvobození od fašismu zasloužili.

A jak vlastně osvobození před 73 lety probíhalo?

Největší osvobozovací akce se konaly v roce 1945 v Pardubicích, které se nakonec osvobodily samy. 5. května začali občané Pardubic strhávat s nadšením německé nápisy z výloh a vyvěšovali vlajky spojenců, avšak zdaleka nebylo vyhráno. Nacisté se nechtěli vzdát bez boje, a tak ještě do 7. května bylo slyšet v ulicích samopaly. Městský rozhlas sice hlásil, že Národní výbor převzal Pardubice do své správy, ale německý starosta a hejtman odmítali úřady předat zástupcům české strany. Až 8. května začalo posádkové velitelství předávat moc ONV a 9. května opouštěly Pardubice poslední německé jednotky. 10. května vjíždí již do osvobozených Pardubic Rudá armáda.

Ani s příchodem Sovětů pro mnoho lidí z Pardubic a okolí nemuselo válečné příkoří končit. Podle svědectví pamětníků shromážděných v knize Krajské knihovny "Všední život na Pardubicku 1939-45" dokládá otřesné chování příslušníků Rudé armády. Jednalo se především o krádeže, vybydlování přidělených bytů a pokusy o znásilnění.

Přímo v obci se žádné velké osvobozovací akce nekonaly, ale vojáci nebyli daleko. V březnu 2015 objevili hledači kovů ve spojilském remízku, naproti kasárnám u silnice několik zakopaných minometných granátů a další munici, jejíž část museli pyrotechnici odpalovat přímo na místě. Nakonec se našlo kolem třiceti minometných granátů, tři ruční granáty a další části vojenské výstroje sovětské armády. Mezi nalezenými věcmi byly i boty či část koňského postroje.

Symboličtí zástupci Rudé armády v amerických džípech, kteří uctili společně s námi památku padlým obětem války a připomněli nám osvobození od fašistické nadvlády, vypadali sice sympaticky a neškodně, ale vzpomínky našich spoluobčanů mluví jasně, je třeba vážit si života v míru.

Použité zdroje:

Pardubický deník

iDNES.cz - Pardubice a Pardubický kraj