Svátek práce - 1. 5. 2018

Přidáno: 14. května 2018

Autor: AVE

Otázku projíždějícího kolaře v letech, zda bych neměla být v průvodu, jsem hned po ránu brala spíše jako nemístnou provokaci. Kdo si pamatuje na alegorické vozy v masových průvodech jásajících lidí v kontrastu s politickými vězni československého komunistického režimu, ví, že totalita dokázala z mezinárodního svátku práce udělat manipulativní nástroj svojí propagandy a na skutečnou historii tohoto svátku raději zapomněla. A přitom to, proč se vlastně svátek práce začal slavit, bylo zásluhou amerických dělníků, kteří usilovali o osmihodinovou pracovní dobu bez ztráty peněz. Komunisté tak využili svého největšího kapitalistického protivníka k naprosté demagogii, která nás zasáhla na dlouhých 40 let.

Naštěstí se v mnohých malých vesnicích na prvomájové průvody nikdy moc nehrálo a lidé se raději vraceli k lidovým tradicím. Stavba májky je jednou z nich. Jsem ráda, že si z prvomájového průvodu pamatuji jen propíchnutý balónek a rozdupané mávátko od spolužáka, a že si letošní stavbu obecní májky užívám jako matka syna, který má to štěstí a žije svůj život ve svobodné a demokratické zemi.

Odpoledne bylo už z dálky slyšet dechovou hudbu, která se na návsi u kašny rozezněla do všech stran. Kapela Pernštejnka ve žlutých vestičkách ladila k jarnímu osázení záhonů. Na plácku před kapličkou skupina chlapů a dobrovolných hasičů včele se starostou opracovávali kmen dlouhého smrku. Kmen se musel zbavit kůry i větví a větvoví se nechalo pouze v horní části stromu. Dohadovali jsme se, kolik má metrů, a tak jsme napočítali zhruba 15. Mnoho lidstva se nesešlo, ale i tak nás bylo dost na to, aby se strom postavil a ozdobil. Ženské osazenstvo stříhalo pentle a navazovalo je na věnec, který se zavěsil pod neobnaženou část stromu a pentlemi se dozdobila i vrchní ovětvená část. Obnažený kmen se ozdobil trikolórou a strom se pomocí žebříků a lan mohl postavit. Z dálky to vypadalo docela snadně, ale chlapi se u toho pořádně nadřeli.

Sluníčko svítilo a na mezích pod kvetoucími stromy bylo vidět několik zamilovaných párů u prvomájového polibku.

Než jsme s "holkama" rozebraly, co se všechno stačilo udát na hřišti o sletu čarodějnic, májka byla hore a s pentlemi si pohrával vítr.

1. máj je lásky čas a to můžeme vždycky ovlivnit hlavně sami.