Křížová cesta - 30. 3. 2018

Přidáno: 15. dubna 2018

Sluníčko provonělo svěží jarní vzduch, rosa se ještě třpytila na prvních čerstvých lístcích trávy, ptáci po ránu krásně švitořili, vše lákalo ven nadechnout se a užívat si krásu velikonoční přírody.

Velký pátek je připomínkou utrpení a smrti Ježíše Krista na kříži. V tento den se neslouží mše, místo toho se čtou z písma svatého Janovy pašije, často dramaticky zpracované obřady pokračují přímluvou a modlitbou, vrcholem obřadů je pak uctívání kříže.

Křížová cesta a klapání na klapačky byla lidovým zpracováním uctění tohoto svátku i u nás v obci Spojil, celou výpravu zorganizovala rodina Kučerova. Na Křížovou cestu se vycházelo 30. března v 9 hodin z ulice Na Strejčku, pan Kučera předem povyprávěl dětem o příběhu Kalvárie a předal pokyny k hladkému průběhu akce za účasti pana faráře Forbelského. Lidstva nejen z naší obce se sešlo opravdu hodně, téměř stovka. Celému seskupení dominovaly děti, kterých byla víc jak půlka.

Cesta byla lemována dětskými kresbami s výjevy z ukřižování Ježíše Krista. Jedna z dívek nese jako první dřevěný kříž a míří k první kresbičce, která znázorňuje, jak Ježíš pod křížem padá poprvé. Citáty z Bible předčítají u každé zastávky zástupci dětí, které se postupně střídají i v nesení kříže. Věřící poklekají, aby uctili Ježíšovu památku. Pan Kučera začíná zpívat „Byl jsi tam, když poprvé padl pán…“, věřící se zpěvem pokračují k další kresbě. Takových zastavení je postupně až na náměstí ke kapličce celkem 14. Výjevy na obrázcích znázorňují odsouzení Pilátem Pontským, nesení kříže po Via Dolorosa a ukřižování Ježíše Krista na hoře Golgota. Na třinácté zastávce se u kaple rozezní klapačky nás všech naplno, to místo zvonů, které se až do soboty odmlčí.

Společnou modlitbou a poděkováním pana faráře za účast nás všech končila naše Křížová cesta, v kapli pak čekala odměna v podobě Jidášů, které pekl sám pan Kučera. Milé setkání zakončilo pózování pro společnou fotografii, kočárky na jednu stranu, dětští motorkáři na druhou stranu, ostatní děti doprostřed a vyletěl ptáček, …na památku krásně prožité chvíle.

Velké díky patří celé rodině Kučerových, která setkání připravila.