Čarodějnice 2017 - 30. 4. 2017

Přidáno: 10. května 2017

Noc před 1. májem je podle starodávných představ zvláštní, neboť jí byl vždy přisuzován velký magický náboj. Na konci dubna se měly probouzet kouzelné síly, některé pozitivní, na ty navazoval 1. máj lásky čas, jiné však mohly také škodit. V různých zemích se tento den pěstují rozličné zvyky. Nejinak je tomu i u nás. Například pálení čarodějnic je prastarým obyčejem, který navazuje na zvyky starých Keltů, kteří si chtěli magickými prostředky zajistit bezpečí a dobrou úrodu. Tradice má takové kořeny, že přežila, přes všechny rány osudu, do dnešní doby. U nás ve Spojile nabývá na významu díky aktivitě několika nadšenců vedených Mirkou Čápovou. Zvyk se přizpůsobil modernímu pojetí, již bez pálení ohně, probíhá spíše jako slet a hravé odpoledne čarodějek a čarodějů převážně z řad našich nejmenších spoluobčanů.

Stejně tomu bylo i letos, jenom s tím rozdílem, že zábava probíhala na téma hazard a sportovní areál se proměnil ve velké "casino" pod širým nebem. Ale popořádku. Po čtvrté hodině odpolední se sešel realizační tým a pomocí šminek, umělých paruk a dalších doplňků se převtělil do skupiny opravdu povedených čarodějnic. Ty si rozdělily místa u jednotlivých hracích stolků. Na malé hráče v čarodějných kostýmech nemuseli čekat dlouho. Celkem se sešlo kolem 40 malých čarodějek a čarodějů. Každý nejprve obdržel zdobený perník na památku a pak pytlík fazolí, které v tomto případě posloužily jako tvrdá měna, místo hracích žetonů. Mrňousové se pak rozběhli k hracím stolkům a sázeli jako zkušení harcovníci. Na první pohled bylo vidět, že si to opravdu užívají. Po ukončení sázek se všichni sešli na parketu k velkému reji čarodějnic za doprovodu hudby. Ve volných chvílích si mohli, samozřejmě pod dohledem rodičů, opéci buřtíka na ohýnku. Během reje postupně odpadávali především ti nejmenší a hravé odpoledne se pomalu chýlilo ke konci. To, že se čarodějný slet skutečně vyvedl, bylo vidět na unavených, ale spokojených pohledech malých účastníků.