Spojilská letní slavnost - 20. 9. 2008

Přidáno: 30. září 2008

"Sluneční paprsky zářily na jasně modré obloze a své hvězdičky posílaly na krásně se zelenající trávu. Dalo by se říci takřka pohádkové ráno, do něhož jsme se v sobotu 9. září 2006 probouzeli. Po několika denních přeháňkách jsme si mohli konečně oddychnout a doufat, že se vše vydaří." Takto tehdy začínal článek v naší "Drbně" o této významné akci.

Po dvou letech nastal ten správný čas uspořádat opět Spojilskou letní slavnost. Důvod jsme měli nemalý. Podařilo se nám dokončit to, co jsme před dvěma lety začínali budovat, novou spojilskou náves a rekonstrukci místní kapličky. A světe div se, počasí s námi hrálo obdobnou hru jako před dvěma lety. Po několikadenních přeháňkách jsme doufali, že se situace bude opakovat a v sobotu se probudíme do slunečného rána a to navzdory předpovědím počasí, které meteorologové měnili, jako se mění aprílové počasí. Opak byl pravdou. Tentokrát si počasí udrželo svou nevlídnou tvář i na sobotní den a tak nám nezbývalo než doufat, že vyjdou informace meteorologů z letiště a odpoledne přestane pršet. Alespoň toto přání se nám splnilo.

Po několikatýdenních přípravách a sobotní dopolední "předstartovní horečce" se přiblížila 13. hodina a vše vypuklo. Na návsi čile probíhala příprava zvukové aparatury, po místních komunikacích se proháněly kočáry tažené krásnými koníky a svážely návštěvníky do sportovního areálu. I přes nepřízeň počasí se k našemu velkému úžasu již ve třináct hodin sešla pěkná řádka občanů na sousedské posezení při dobrém jídle a pití. Přivítali jsme mezi sebou i řadu významných hostů: poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky paní Alenu Páralovou a Dana Petrušku, radní Pardubického kraje paní Janu Smetanovou a Petra Šilara, starostky a starosty obcí mikroregionu Svazku obcí Loučná v čele s jeho předsedou panem Josefem Ulrichem, zástupce firem a řadu dalších hostů.

O půl třetí jsme zahájili programový maraton, který začínal slavnostním průvodem obcí. Než se naši trochu váhaví hosté a ostatní účastníci vzpamatovali a seřadili do průvodu, tak se na pokyn kapelníka Kmochovy hudby z Kolína naši vlajkonoši vyřítili úprkem vpřed následováni mažoretkami "Srdíčko" z Kolína a již zmíněnou Kmochovou hudbou z Kolína. Tempo nasadili vysoké, takže nechali v závěsu i naše krásně "vyfešákované" koňské povozy pana Valského a pana Králička. Celou situaci musel zachraňovat osobně sám náš pan starosta, který nasadil "třetí kosmickou" a podařilo se mu "utržené" čelo průvodu dostihnout pár metrů za branou sportovního areálu. Pak se podařilo celý průvod zformovat a vydali jsme se za doprovodu "řízné" hudby rázným krokem do centra obce, kde po zahájení starostou obce probíhal oficiální program, který byl zahájen státní hymnou v podání Kmochovy hudby z Kolína. Poté vystoupil starosta obce a následně někteří hosté.

Po nezbytných proslovech pokračoval program položením kytic, které přivezl se svým koňským povozem pan Králiček, k Lípě Svobody a k památníku. A to byl ten správný okamžik pro vystoupení folkové skupiny Pouta a sboru Poslední šance, kteří svým nádherným zpěvem a vhodným výběrem repertoáru důstojně doprovodili celou pietní část oficiálního programu, včetně žehnání kaple monsignorem biskupem Josefem Kainekem a sázení nové "Spojilské Lípy Života". Jejich vystoupení i přes nepřízeň počasí dokázalo pohladit duši a rozehřát srdce všech účastníků slavnosti. V další části naší slavnosti předal radní Pardubického kraje pan Petr Šilar a starostou obce pan Křivka nové auto spojilským hasičům za doprovodu Kmochovy hudby z Kolína. Poté následovalo krátké vystoupení starosty SDH Spojil pana Jana Melouna.

A pak nastal ten nejvíce očekávaný okamžik. Zástupci hostů pod vedením starosty obce slavnostně přestřihli pásku a oficiálně tak otevřeli novou spojilskou náves . Celý okamžik umocnila balada v podání Kmochovi hudby z Kolína v níž při nástupu sólové b- trubky oficiálně vytryskla zpívající fontána. Na závěr balady a celého oficiálního programu udělali tečku pyrotechnici se speciálními kouřovými a světelnými efekty určenými pro denní světlo.

Po skončení oficialit jsme se vrátili zpět do sportovního areálu, kde probíhal kulturní program. Nejprve se svým koncertem představila Kmochova hudba z Kolína a mažoretky "Srdíčko" z Kolína. Pak následovalo vystoupení skupiny "Komedianti na káře", která měla připravený program pro děti a pro dospělé. Celým večerem nás provázela skupina Galaxiss.

A tak i když nebylo počasí zrovna nejvlídnější, dá se říct, že se nám slavnost vydařila, i když s létem měla pramálo společného.