Vítání nového roku - 1. 1. 2008

Přidáno: 10. ledna 2008

Jak se stalo milou a oblíbenou tradicí, přivítali jsme dne 1. 1. 2008 nový rok. Již podruhé stejně jako v loňském roce proběhla tato událost v prostorách sportovního areálu. I tentokrát se sešlo na hřišti kolem 350 obyvatel ze Spojila a blízkého okolí.

Na úvod zahrála dechová hudba Pernštejnka, která nám pak dále se svými sólisty zpříjemňovala celý průběh večera. Po krátké sérii skladeb následoval novoroční projev starosty obce pana Jana Křivky, ve kterém nám popřál do nového roku hodně zdraví, tvůrčí síly, spokojenost a vzájemné pochopení. Součástí této oslavy bylo ocenění nejstaršího občana obce pana Václava Teleckého, který v květnu letošního roku dosáhne 92 let.

Ve své krátké řeči starosta obce zhodnotil uplynulý rok v naší vesničce, vše co se podařilo i co nebylo úspěšné tak, jak bychom si přáli, a dále poděkoval za ochotu a spolupráci několika občanům, jež ocenil knižní pozorností.

  • Za spolupráci při kulturních akcích a za vedení místního klubu důchodkyň byla oceněna paní Helena Chválová.
  • Za spolupráci při kulturních akcí obce a SDH byl odměněn pan Bohuslav Kment st.
  • Za práci při organizování a průběhu všech kulturních akcí obdržela pozornost paní Miroslava Čápová.
  • s Za kulturní spolupráci na společenských akcích obce byla oceněna paní Miroslava Rüklová.
  • Za dlouholeté vedení obecní kroniky a spolupráci při kulturních akcích obdržela pozornost paní Božena Melounová.
  • Ing. Jan Meloun byl oceněn za vedení SDH Spojil a spolupráci při kulturních a sportovních akcích v obci.
  • Za redaktorskou činnost při tvorbě Spojilské drbny byl odměněn MUDr. Karel Mencl.

Jistě by si zasloužilo nejméně pochvalu i mnoho dalších občanů, bez kterých by naše vesnička neměla tak bohatou kulturní a sportovní historii.

Na závěr této malé slavnosti rozzářil oblohu velkolepý ohňostroj podbarvený hudbou, na který se všichni těšili již od loňského roku.