Sběr železného šrotu - 12. 4. 2008

Přidáno: 25. dubna 2008

Autor: Ing. Jan Meloun, starosta SDH obce Spojil

Dle každoroční tradice uspořádal i letos náš Sbor dobrovolných hasičů ve Spojile sběr, jehož cílem je pomoci všem našim občanům lehce se zbavit starého nepotřebného železa. Celá akce byla jako vždy ohlášena již několik týdnů dopředu - ať už formou plakátů či hlášením obecního rozhlasu, aby se na to všichni občané stihli připravit.

V sobotu 12. dubna jsme se sešli v 9,00 hod. a po příjezdu nákladního auta sběrných surovin Janoušek z Hůrek jsme se dali do práce. Jako první jsme na žádost obce naložili starou čekárnu z bývalé zastávky MHD, která kromě cestujících sloužila po mnoho let i několika generacím spojilské mládeže jako místo pravidelného setkávání. Poté jsme se vydali na pouť po vsi a postupně jsme zastavovali před domy, před nimiž spojilští občané navršili železný šrot všech možných tvarů, velikostí a forem a všechno jsme to naložili na náklaďák.

Celkem se nakonec podařilo sebrat přesně 2000 kg železného šrotu. Získané finanční prostředky jsou jako tradičně určeny pro podporu sportovních a společenských aktivit spojilských občanů v obecním sportovním areálu, a to především spojilských dětí a mládeže.

Všem našim občanům za věnování starého železa upřímně děkujeme a doufáme, že nám i nadále zachovají svou přízeň.