Pálení čarodějnického ohně ve Spojile - 26. 4. 2008

Přidáno: 2. května 2008

Autor: Ing. Jan Meloun, starosta SDH obce Spojil

V letošním roce jsme na základě usnesení našeho sboru poprvé provedli spálení čarodějnické hromady dřeva o několik dní dříve, než bývalo zvykem.

Sešli jsme se tedy již v sobotu 26.4. 2008 v 15,00 v centru obce a přesunuli jsme se k velké hromadě dřeva v poli u cesty do Staročernska. Tyto naše "Čarodějnice" jsme následně zapálili a poté, co se rozhořely, jsme společně s několika dalšími spojilskými diváky sledovali to ohnivé a kouřové divadlo. Diváci se drželi v uctivé vzdálenosti, protože oheň vyvinul ve svém okolí skutečně poměrně dost vysoký žár. Když hlavní část vatry shořela, tak jsme se rozdělil na dvě skupiny.

Jedna skupina zůstala u ohně a hlídala jej a druhá skupina se přesunula do lesa, kde v rámci výcviku práce s motorovou pilou nadělala dřevo určené na oheň na samotnou čarodějnickou zábavu 30.4. 2008. Tento letošní netradiční postup pálení se vcelku osvědčil a oheň jsme měli bez problému plně pod kontrolou.