Dětský den - 1. 6. 2008

Přidáno: 10. června 2008

Dne 1. června je Mezinárodní den dětí a jako každý rok i u nás připravilo zastupitelstvo obce spolu s členy SDH oslavu tohoto svátku. Letos bylo pro děti připraveno mimořádné překvapení, a to otevření dětského hřiště ve sportovním areálu.

Na hřišti se tyčily zahalené objekty převázané mašlí, které ukrývaly to, co bylo tím překvapením pro děti. Tohoto slavnostního odhalení se zúčastnili pro nás milí hosté – krajští radní: paní Jana Smetanová a pan Petr Šilar, protože na vybudování hřiště přispěl i Pardubický kraj. Po úvodním slovu starosty obce a hostů následoval přípitek zastupitelů, hostů i dětí (dětským šampaňským), a pak byla slavnostně přestřižena vstupní páska k dětskému hřišti. Pak si už děti vlastnoručně rozbalily nachystaný dárek a okamžitě vyzkoušely všechny atrakce.

Po celé nádherně slunečné odpoledne opět hrála skupina Galaxiss, nám známá již ze včerejší Májové veselice. Kapela nejen předvedla velký repertoár dětských písniček, ale současně její členové Lucka a Miloš nás celým odpolednem provázeli. Bylo nachystáno plno dětských soutěží a her, které tato dvojice uváděla a vtipně komentovala.

Jako první byla soutěž dětí ve zpěvu. Samozřejmě nešlo o nějaký vynikající výkon. Podání i náročnost písniček byla různá, od několika slok písničky až pouze po několik slov. Ocenění si však zasloužil každý, kdo se odvážil předstoupit a zazpívat.

Velkou zábavou byla soutěž obsazování židliček. Po krouživém tanečku kolem židliček na povel hudby usedl vždy ten šikovnější a jeden ze soutěže vypadl. Počet židliček i účastníků se zmenšoval, až dospěl k jedné židličce a dvěma soutěžícím. Pak ten hbitější vyhrál. Aby byla soutěž spravedlivá, soutěžilo se ve dvou kategoriích větších a menších dětí.

Pro děti se silnými plícemi byla připravena soutěž v nafukování balonků. Kdo nafoukl první balonek tak, až mu praskl, vyhrál.

Zajímavá byla soutěž v lovení magnetických papírových rybek udicí s magnetkou. To byla záležitost šikovnosti a soustředění. Ale je vidět, že mezi našimi dětmi jsou nadaní rybáři, protože každý ulovil jednu, někdy i více rybek, a získal tak hned několik odměn.

Jak se na scéně objevil veliký koláč, všichni již věděli, co bude následovat. Pět stejně velkých soutěžících se prokousávalo do středu, kde byla ukryta odměna. Dvě zapečené desetikoruny. Plné pusy, upatlané tváře od marmelády a padající kousky koláče rozesmály přihlížející, kteří všem soutěžícím fandili. Zápas byl urputný a skutečně se jeden chlapec prokousal až k odměně.

Kromě zmíněných soutěží si děti mohly na ploše hřiště vyzkoušet další atrakce: házení míčkem na plechovky či házení do pusy panáka. Velkým lákadlem bylo střílení ze vzduchovky, kde byla neustálá fronta. Tuto soutěž připravili a dozorovali členové SDH.

Protože bylo skutečně parné odpoledne před bouřkou. Dětem přišla náramně vhod sprcha z postřikovače trávníků. To bylo nějakého skotačení a křiku. Po hřišti pak pobíhali promočení vodníci, ale rozjaření z krásného ochlazení.

Několikrát v průběhu odpoledne nám zazpíval společně s kapelou Galaxiss další host – zpěvák Jakub ze známé televizní soutěže Superstar.

Jedna soutěž střídala druhou, čas rychle plynul a byla tady soutěž poslední pro šikovné ručičky. Navlékání céček je stále i po desetiletích oblíbená záležitost. Některým soutěžícím se podařilo v určitém čase navléknout více než metrový řetěz.

Na závěr tohoto odpoledního soutěžního zápolení a her si děti mohly opéci vuřtíky na malém ohýnku. V průběhu celé akce děti dostávaly mnoho drobných sladkostí a limonádu zadarmo.

Krásné vzrušující odpoledne uteklo jako voda. O tom, že se tu všem moc líbilo, svědčí i velká návštěvnost. Celkem se sešlo kolem 50 dětí různého věku, od batolat až po dospěláky.