Půjdem spolu do Betléma... - 11. 12. 2008

Přidáno: 20. prosince 2008

I když to podle počasí tak nevypadá, nastal předvánoční čas, který je charakteristický tím, že se v něm více než kdy jindy během roku upínáme k tradicím a náboženským zvykům. A tak jsme ve čtvrtek 11. prosince 2008 v podvečerních hodinách mohli poprvé v naší obci shlédnout živý betlém i se zvířátky v provedení Občanského sdružení Apolenka ze Spojila, doprovázený zpěvem a koledami v podání dětského pěveckého sboru Zvoneček pod vedením paní Rucklové. V tento podvečer se proměnil náš sportovní areál na chvíli na starověký Betlém.

I když nám počasí příliš nepřálo a drobný déšť zkrápěl přítomné diváky a posluchače, přesto to neubralo nic na kouzlu biblického příběhu o zrození Ježíše Krista ztvárněného pohybově i hudebně dětmi ze Zvonečku a jejich obětavými rodiči, kteří je doprovázejí na každém z jejich vystoupení. Celá atmosféra byla podtržena efektním nasvícením a kvalitním ozvučením celého vystoupení, které opět nezištně zajistil pan Ministr. Živý betlém byl doplněn živými zvířátky z Apolenky, která v klidu naslouchala v nové ohradě. Mohli jsme zde tak vidět statného berana, mladé telátko, kozy a dokonce také lamu.

A kdo nepřišel, tak může skutečně jenom litovat, že neviděl ty kouzelné, roztomilé, malé caparty v napodobeninách dobového oblečení, jak se plně ponořili do svého vystoupení, až jim zářila jejich kukadla. A tak ještě jednou naše velké díky všem účinkujícím.