Nový systém plateb za komunální odpad pro rok 2021

Informace pro majitele nemovitosti, tedy plátce poplatku jak konkrétně dle nového systému plateb postupovat.

1) Je nutné, aby majitel nemovitosti, nebo SVJ v bytových domech, vyplnil a také podal nejpozději do 15.10.2020 na obecní úřad za každou svoji nemovitost (dům, chatu, byt) registrační formulář „Závazná objednávka odpadových služeb - registrační formulář", který lze stáhnout a vytisknout z webových stránek obce nebo vyzvednout vytištěný na obecním úřadě).

V této „Závazné objednávce odpadových služeb“ vlastník nemovitosti (či jeden ze spoluvlastníků) uvede údaje o sobě včetně kontaktu, údaje o nemovitosti a počtu zde bydlících osob. Dále zaškrtne jednu z možných nabídek na frekvenci vývozu a velikosti nádoby nebo jejich kombinace

2) Platbu bude možné uskutečnit buď přímo na Obecním úřadě, nebo na účet obce číslo účtu 1205464399/0800 (variabilní symbol je číslo popisné nemovitosti) a to od 1.1.2021 až do 28.2.2021)

3) Známky na popelnice lze vyzvednout po zaplacení na Obecním úřadě ve Spojile od 1.1.2021 do 28.2.2021, nebo domluvit telefonicky nebo emailem jiné předání známky. Do 28.2.2021 budou SMP-odpady Pardubice vyvážet popelnice bez známek.

4) Pokud někdo zjistí, že mu velikost popelnice či frekvence svozu nevyhovuje, bude možné si ji navýšit a to od druhého pololetí roku 2021 na následující půlrok (do konce roku 2021). Případně půjde zakoupit jednorázový pytel na odvoz odpadu.

5) Pokud si někdo službu neobjedná ve stanoveném termínu, přikoupí pro něho Obecní úřad jednu známku za 1300 Kč do zásoby a občan, který přijde s objednávkou svozu odpadu až po termínu, již nebude mít jinou možnost výběru na rok 2021 než 120 l popelnici s dvoutýdenním vývozem.

Jak je z tabulky v přiložené „Závazné objednávce odpadových služeb" patrné, může si vlastník pro svoji nemovitost objednat: za 700 Kč/rok standardní 120 litrovou popelnici s vývozem jednou za 4 týdny (množstvím odpadu odpovídající a doporučené pro jedno a dvou členné domácnosti) za 1300 Kč/rok tuto velikost popelnice s dvoutýdenní frekvencí vývozů (odpovídající a doporučené pro tří a čtyřčlenné domácnosti). za 2500 Kč/rok popelnici o dvojnásobném objemu, tedy 240 litrů s dvoutýdenní frekvencí vývozů (pokud je domácnost pěti a vícečlenná, případně menší, ale málo třídící odpad a ochotná si připlatit) Pro třídění rostlinného biologického odpadu, stále můžete využít možnosti pronájmu a svozu nádob na bioodpad 140l za částku 1 000,- Kč za rok. Obec tuto možnost dotuje stejnou částkou a do budoucna se budeme snažit platbu za „biopopelnici“ dále snižovat, třeba využitím prostředků získaných právě ze systému třídění odpadu.

V případě, že se nebudete moci rozhodnout, kterou variantu zvolit, rádi Vám na OÚ poradíme a pomůžeme s výběrem té nejvhodnější.

Zde stáhnete Závazná objednávka odpadových služeb - registrační formulář.