Zaplevelené pozemky, neposekaná tráva

Dovolujeme si Vás upozornit, že dle Obecně závazné vyhlášky obce Spojil č.5/2018, čl.2, ods.1) a 2) o ochraně veřejné zeleně je vaší povinností udržovat zeleň na vašich pozemcích v obci Spojil formou seče nebo mulčováním minimálně dvakrát ročně.

Článek 2 ochrana veřejné zeleně:

  • 1) Vlastník, uživatel nebo správce veřejné zeleně vymezené v příloze č.1 je povinen udržovat zeleň formou sečí nebo mulčováním. Četnost sečí nebo mulčování je minimálně dvakrát ročně, přičemž:
  • 2) Po provedené seči musí být posekaná hmota odstraněna nejpozději do pěti kalendářních dnů. Tato povinnost se nevztahuje na případ mulčování.

Dovoluji si Vás požádat o kontrolu Vašich pozemků a následné splnění povinností stanovených vyhláškou.

Radka Ministrová

starostka obce