Vyhlášení 1.SPA v obci Spojil

Vážení občané,

na základě vydané Výstrahy ČHMU Vás informuji o vyhlášení 1.SPA v obci Spojil

Extrémně vydatný déšť s úhrny nad 50 mm/6h nebo nad 80 mm/24h. Vzhledem k očekávaným bouřkám, které mohou být ojediněle i silné s přívalovými srážkami, mohou v zasažených oblastech zvláště na menších tocích nastat rychlé výrazné vzestupy hladin, i s překročením limitů pro 2.SPA.

Pro zmírnění následných škod doporučuji majitelům nemovitostí svůj majetek zajistit proti těmto přírodním vlivům a připravit se na možnost vzniku povodně.

V případě potíží volejte na číslo 605 251 840

Vyhlášeno 18.6.2020 v 12.00 hodin

Platnost do odvolání

Radka Ministrová, starostka obce

Aktuální stav hladiny H-Spojil, Spojilský Odpad

Rozhodnutí starostky obce Spojil 4-2020 - vyhlášení I.SPA