Odvolání druhého stupňe povodňové aktivity - stavu pohotovosti

Na základě snížením hladiny vody na Spojilském odpadu odvolává Povodňová komise obce Spojil na území obce Spojil druhý stupeň povodňové aktivity - pohotovost.

Aktuální stav hladiny H-Spojil, Spojilský Odpad