Informace z úřadu ...

Vážení spoluobčané,

vzájemnou pomocí, respektováním nastavených pravidel a lidskou vstřícností máme šanci současnou situaci zvládnout.

Děkuji všem, kteří jste nabídli obci pomoc, ať již šitím roušek, či nabídkou dobrovolnické práce. Velmi si toho vážíme, počítáme s Vámi a v případě potřeby Vás budeme kontaktovat.

Šetřete síly, vyhráno ještě není, ale s pocitem sounáležitosti, našeho vzájemného respektu k pravidlům a omezením jsou naše šance větší.

V případě, že budou vyhlášena nová doporučení či nařízení, která se týkají naší obce, budeme o nich podrobně informovat na webu obce, vývěskách i elektronicky tak, jak jste zvyklí.

Na telefonech 605 251 840 a 725 091 124 jsme Vám k dispozici nepřetržitě.

Většinu z nás čeká nový pracovní týden, prosíme, aby občané pracující mimo obec, zvláště ve větším pracovním kolektivu, zvážili nošení roušky i v domácím prostředí, hlavně při osobním kontaktu se členy rodiny a chránili tak jejich zdraví.

Těším se, až Vás budu moci znovu potkávat bez omezení a nezapomeňte, že úsměv pomáhá i pod rouškou.

Radka Ministrová, starostka

Odkaz pro případ nouze, kdy vaše rouška nečekaně zmizela nebo se zrovna vyváří

Rodičům posíláme odkaz na ilustrovanou brožurku pro děti "Ahoj, já jsem Korona". Materiál je určen pro děti malé i větší.