Dotazník - rozvoj obce Spojil

Děkujeme všem občanům za vyplnění připraveného dotazníku. Vzhledem k tomu, že se na nás obracejí občané, že by rádi dotazník také ještě vyplnili, je možné odpovídat až do soboty 22.března 2019. Následně budeme provádět vyhodnocení průzkumu o kterém Vás budeme informovat.

Milí spoluobčané,

V současné době probíhá aktualizace dokumentu „Strategický plán rozvoje obce Spojil“ pro období 2019 –2024.

Program rozvoje obce je základním strategickým rozvojovým a plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně o obcích.

Program rozvoje obce definuje, čeho chce obec v blízké budoucnosti dosáhnout a jak při tom hodlá postupovat.Tento dokument není neměnný, naopak musí být průběžně porovnáván se skutečností a aktualizován.

Zpracování tohoto dokumentu je pro rozvoj naší obce nezbytné, i z důvodu možnosti úspěšného získávání finančních prostředků z nejrůznějších dotací a grantů. Chceme, aby strategie rozvoje naší obce byla vytvořena nejen na základě práce odborníků a zastupitelů, ale také pomocí názorů a námětů občanů.

Za tímto účelem jsme sestavili dotazník, jehož vyplněním můžete budoucnost naší obce ovlivnit. Dotazník je určen všem občanům a obyvatelům obce Spojil.

Dotazník můžete vyplnit online (upřednostňujeme), nebo si ho můžete stáhnout, vytisknout, případně vyzvednou vytištěný na obecním úřadě. Vyplněný dotazník můžete odevzdat na Obecní úřad ve Spojile a to buď osobně, vhozením do poštovní schránky úřadu nebo zasláním na e-mailovou adresu obce info@spojil.com

poslední termín pro odevzdání vyplněného dotazníku je 19.3.2019.

Upřímně Vám děkuji za čas, který dotazníku budete věnovat a tím i za projevený zájem o další směřování naší obce.

Radka Ministrová, starostka

Vyplnit dotazník online, nebo stáhnout dotazník pro tisk.

Ke stažení