Dotazník - rozvoj obce Spojil - vyhodnocení

Děkujeme všem občanům za vyplnění připraveného dotazníku. V odkazech "ke stažení" si můžete stáhnou zpracování výsledků dotazníku. Zkrácené vyhodnocení bude vloženo do nejbližšího čísla "Spojilské drbny".

V současné době probíhá aktualizace dokumentu „Strategický plán rozvoje obce Spojil“ pro období 2019 –2024.

Program rozvoje obce je základním strategickým rozvojovým a plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně o obcích.

Program rozvoje obce definuje, čeho chce obec v blízké budoucnosti dosáhnout a jak při tom hodlá postupovat.Tento dokument není neměnný, naopak musí být průběžně porovnáván se skutečností a aktualizován.

Zpracování tohoto dokumentu je pro rozvoj naší obce nezbytné, i z důvodu možnosti úspěšného získávání finančních prostředků z nejrůznějších dotací a grantů. Chceme, aby strategie rozvoje naší obce byla vytvořena nejen na základě práce odborníků a zastupitelů, ale také pomocí názorů a námětů občanů.

Za tímto účelem jsme sestavili dotazník, jehož vyplněním probíhalo v měsíci březnu. Dotazník byl určen všem občanům a obyvatelům obce Spojil.

Dotazník bylo možné vyplnit online (upřednostňujeme), nebo si ho mohl každý stáhnout, vytisknout, případně vyzvednou vytištěný na obecním úřadě. Vyplněný dotazník mohl odevzdat na Obecní úřad ve Spojile a to buď osobně, vhozením do poštovní schránky úřadu nebo zasláním na e-mailovou adresu obce info@spojil.com.

Vzhledem k zájmu občanů byl poslední termín pro odevzdání vyplněného dotazníku posunut až do 23.3.2019.

Upřímně Vám děkuji za čas, který jste dotazníku věnovali a tím i za projevený zájem o další směřování naší obce.

Radka Ministrová, starostka.

Výsledky je možné stáhnout v sekci ke stažení.

Ke stažení