Poplatky za popelnice a psy

Platbu poplatků můžete uskutečnit buď přímo na Obecním úřadě, od 15.1.2021 každou středu od 15:00 do 18:00 hod, nebo bezhotovostně na účet obce číslo účtu 1205464399/0800 (variabilní symbol je číslo popisné nemovitosti).

Popelnice, TKO

Dle „Závazné objednávky odpadových služeb“ jste si jako vlastníci nemovitosti (či jeden ze spoluvlastníků) vybrali jednu z možných nabídek na frekvenci vývozu a velikosti nádoby. Pokud si někdo službu neobjednal ve stanoveném termínu, bude mít na rok 2021 připravenou 120 l popelnici s vývozem jednou za 2 týdny.

Výše poplatku po změnách na základě ustanovení nového zákona o odpadech činí:

  • 650 Kč/rok za 120 litrovou popelnici s vývozem jednou za 4 týdny
  • 1300 Kč/rok za 120 litrovou popelnici s vývozem jednou za 2 týdny
  • 2600 Kč/rok za 240 litrovou popelnici s vývozem jednou za 2 týdny

Platbu poplatku můžete uskutečnit buď přímo na Obecním úřadě, od 15.1.2021 každou středu od 15:00 do 18:00 hod nebo na účet obce číslo účtu 1205464399/0800 (variabilní symbol je číslo popisné nemovitosti)

Poplatek je možné platit ve dvou splátkách, za 1. pololetí do 30.6.2021 a za druhé pololetí do 31.12.2021. Doporučujeme poplatek uhradit jednorázovou platbou na začátku roku tak, jak jste zvyklí.

Známky na popelnice lze vyzvednout na Obecním úřadě ve Spojile od 15.1.2021 nebo se domluvit telefonicky nebo emailem jiné předání známky. Spolu se známkou budou vydávány jednorázové pytle na tříděný plast.

Na OÚ je též možné si zakoupit jednorázové pytle na TKO jako doplněk k nádobě na TKO za cenu 100Kč/kus.

Do 31.1.2021 budou SMP-odpady Pardubice vyvážet popelnice bez známek, poté již budou známky a velikost popelnice kontrolovány při každém svozu.

Z důvodu přechodu na nový systém Vás žádáme, abyste z nádob odstranili všechny staré známky.

Termíny svozů popelnic pro rok 2021 jsou vyznačeny v obecním kalendáři, najdete je i na konci této stránky.

Znění nové vyhlášky 2/2020 najdete na webu obce.

PSI

Poplatek za psa bude vybírán ve stejné výši jako v minulých letech za psy starší 3 měsíce.

  • První pes: 100,-Kč/rok
  • Druhý pes: 150,-Kč/rok
  • Třetí a každý další pes: 200,- Kč/rok

Poplatek můžete posílat na účet č. 1205464399/0800, variabilní symbol: číslo popisné vaší nemovitosti a do zprávy pro příjemce uvádějte jméno majitele psa – NE jméno psa

BIOPOPELNICE

Pro třídění rostlinného biologického odpadu stále můžete využít možnosti pronájmu a svozu nádob na bioodpad 140l za částku 1 000,- Kč za rok. Po podepsání smlouvy a uhrazení ceny Vám bude poskytnuta nádoba na bioodpad, resp. známka na vývoz pro rok 2021.

Ke stažení