Poplatky za popelnice a psy

Poplatky začínáme vybírat na obecním úřadě od úterý 7. ledna 2020. Poplatky je potřeba zaplatit osobně, nebo převodem na účet nejpozději do 31. 3. 2020.

Popelnice, TKO

Poplatky za TKO pro rok 2020 budou ve stejné výši jako v loňském roce, tj. 500,- Kč na poplatníka a rok. Poplatky posílejte na účet č. 1205464399/0800, v.s. číslo popisné. Do zprávy pro příjemce uveďte jména všech poplatníků. Obecní úřad bude vybírat poplatky také přímo do pokladny, a to vždy v úterý a čtvrtek od 9:00 do 14:00 hod., ve středu od 15:00 do 18:00 hod.

K žádosti o slevu, či osvobození od poplatku doložte např. nájemní smlouvu, potvrzení o ubytování na koleji, nebo čestné prohlášení o místu bydliště. Bez tohoto Vám nebude sleva poskytnuta.

PSI

Poplatek za psa bude vybírán ve stejné výši jako v minulých letech za psy starší 3 měsíce.

První pes: 100,-Kč/rok

Druhý pes: 150,-Kč/rok

Třetí a každý další pes: 200,- Kč/rok

Poplatek můžete posílat na účet č,. 1205464399/0800, v.s. č.p. a do zprávy uvádějte jméno majitele psa – NE jméno psa

BIOPOPELNICE

Platba za biopopelnice pro stávající uživatele bude probíhat ve stejném režimu jako v loňském roce. Po podepsání smlouvy a uhrazení ceny Vám bude poskytnuta známka na vývoz pro rok 2020.