Kruhová křižovatka - projekt, aktuální informace 29.1.2020

Informace o současném stavu řešení dopravní situace výjezdu z obce Spojil na křižovatce komunikací III/2982 a I/36 Pardubice – Hůrka, projektová dokumentace.

Informace z 29.1.2020:

Na základě zahájeného územního řízení na veřejně prospěšnou stavbu I/36 Pardubice, Dubina – Počapelské Chalupy proběhlo dne 3.12.2019 na Magistrátu města Pardubice veřejnoprávní projednání. Výsledkem tohoto projednání bylo, že územní rozhodnutí na tuto stavbu může být vydáno. Stavební úřad přislíbil, že územní rozhodnutí bude vydáno do konce ledna 2020.

Po vydání územního rozhodnutí bude zahájeno výběrové řízení na zpracovatele dokumentace pro stavební povolení.(ŘSD nebude čekat na nabytí právní moci vydaného ÚR). V této DSP bude přednostně zpracován a projednán projekt kruhového objezdu.

V tuto chvíli je na stavebním úřadu, kdy vydá územní rozhodnutí a ŘSD bude moci posunout přípravu stavby I/36 Pardubice, Dubina – Počapelské Chalupy do další fáze.

Dle vyjádření p. poslance Kolovratníka, se kterým v této věci také komunikujeme je reálný termín zahájení nejdříve podzim letošního roku, což se shoduje i s odhadem ŘSD.

V sekci ke stažení předkládáme kompletní dokumentaci k projektu kruhové křižovatky u výjezdu z obce na silnici I/36, kterou jsme dostali od ŘSD.

Ke stažení