Tříkrálová sbírka

Tři králové ve Spojile chodili v neděli 12.ledna 2020. Děkujeme za Vaše vlídná přijetí a Vaši štedrost díky které jsme vybrali 24 147 korun. Vybrané prostředky budou použity především na rozšíření sociálně akvizičních služeb pomoci pěstounům a podporu mobilního hospice.

Tříkrálová sbírka oslaví v roce 2020 kulaté 20. výročí

Pořadatelem a organizátorem Tříkrálové sbírky je Charita Česká republika. První ročník sbírky proběhl v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi. Tehdy vyrazili do ulic na základě staré lidové tradice první dobrovolníci v oblecích králů a koledovali pro potřebné. O rok později se již koledovalo na mnoha místech republiky a postupem času se Tříkrálová sbírka stala největší charitativní sbírkou v Česku. V roce 2020 oslaví sbírka 20. výročí.

Proč se koleduje?

Cílem sbírky je šířit radost a boží požehnání a vykoledovat prostředky, které pomohou lidem, kteří se ocitli v situaci, kterou sami nedokáží vyřešit, a k dalšímu rozvoji charitních služeb.

Sbírka přináší mnoho osobních setkání koledníků a dárců, kteří i během krátké chvíle mohou zažít pocit vzájemnosti, solidarity a radosti, právě to je největším posláním sbírky. Setkávání lidí, napříč generacemi, zapojení se do řetězu lidské solidarity.

Kdy se koleduje?

V Královehradecké diecézi potkáte koledníky s pokladničkami v ulicích od 4. do 12.ledna. Ve Spojile budeme chodit v neděli 12 ledna v odpoledních a podvečerních hodinách. Koledníci se těší na setkání s Vámi a předem děkují za Vaše vlídné přijetí a štědré srdce.